Bloedworst op het menu

Bloedworst op het menu
Sabine is deze ochtend al om half tien uit bed. Als trouwe bondgenoot, volgt Mona haar. Van de mannen is Bart het eerst wakker. De kaartmaatjes ontbijten samen deze ochtend. Het gesprek gaat over de dromen die ze vannacht hebben gehad. Sabine: “Ik heb gedroomd dat ik thuis was omdat ik uit mezelf het huis was uitgegaan. Toen ik eenmaal thuis zat, kreeg ik een enorme spijt.” Mona knikt instemmend. Zij had een tegenovergestelde droom. “Ik droomde dat ik in de straat liep waar ik woon. Er stonden allemaal mensen langs de kant die mij bloemen gaven en toewierpen. Volgens mij was het...
read more