Menu Sluiten

De Selectie

Er kwamen bijna drieduizend aanmeldingen binnen voor Big Brother: via internet, per telefoon of via een bon in de krant. Elke aanmelder kreeg een vragenformulier thuis gestuurd met het verzoek de vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden en een pasfoto bij te sluiten. Het waren vragen van algemene aard zoals: wat wil je meenemen naar het Big Brother huis, wat zijn je lievelingsboeken, maar ook: waarom wil je meedoen, wat trekt je erin aan.

Op grond van leeftijd, geslacht, foto, motivatie en een eerste algemene indruk werden vervolgens een paar honderd mensen uitgenodigd voor een screentest en een eerste selectieronde. Bij de screentest bekeek men de kandidaten met in het achterhoofd trefwoorden als ‘leuk’, ‘knap’, ‘geestig’, ‘brutaal’, ‘stabiel’ en ‘stressbestendig’. Om te kijken hoe open en gemakkelijk de kandidaten waren, werden er vragen gesteld als: wat zou je allemaal durven, zing eens een liedje. Men hoefde niet breedsprakig te zijn, maar iemand die helemaal niets zegt zou misschien wat misplaatst zijn in een televisieprogramma als Big Brother.

Tijdens de eerste bijeenkomst werd ook verteld waaruit de selectie zou bestaan: een psychologisch onderzoek, een medische keuring en een antecedentenonderzoek. Dit laatste werd gedaan ter zelfbescherming van de medebewoners.

Bovendien fungeerde het als zelfbescherming: ook al denkt een kandidaat er zelf licht over, bij de directe omgeving zouden sommige gebeurtenissen uit het verleden hard aan kunnen komen. Jeugdzondes betekenden niet per se dat een kandidaat niet tot het huis werd toegelaten, maar de redactie wilde wel graag weten of ze er bezwaar tegen hadden als deze bekend zouden worden.

Big Brother wilde echte vrijwilligers: mensen die beseffen dat het zwaar zou worden, maar het dan toch nog wilden doen. Persoonlijk besef van de zwaarte van het programma was echter niet voldoende; daarom werden er ook psychologische testen afgenomen. Hierbij werd onderzocht hoe stressbestendig de kandidaten waren: onder stressvolle, moeilijke omstandigheden in het Big Brother huis kunnen overwerkte trauma’s weer naar boven komen.

Alle keuringen, testen en andere onderzoeken werden verricht volgens de wettelijke voorschriften. Er werd uiteindelijk een zo divers mogelijke groep samengesteld om het voor de kijker zo boeiend mogelijk te maken.

Screentest