Menu Sluiten

Big Brother op de voorpagina

Brabants Dagblad 9 oktober 1999
Door Dirk van Oostveen

Ontsteld was ik afgelopen week toen ik een artikel over Big Brother op de voorpagina aantrof…

Een artikeltje over iemand die in een huis met camera’s opgesloten zit en wordt ingeruild voor een ander. Dat deze verwisseling plaats kan vinden geeft de onbelangrijkheid van beide personen en het programma aan.Het is zo dat veel Nederlanders naar het Veronica programma kijken. Begrijpelijk dat u zich heeft vergist en dacht dat er enige nieuwswaarde aan het feit was verbonden. Het vallen van de avond en het opkomen van de zon heeft nog meer nieuwswaarde.Waarschijnlijk wordt er naar het programma gekeken ter compensatie van iets wat men in de eigen omgeving mist. En dan bedoel ik ‘missen’ in de betekenis van ‘niet oppikken’, want het is wel degelijk aanwezig. Je krijgt simpelweg een, weliswaar geforceerd, sociaal proces te zien. Zoals het bepalen van de rangorde door ruzies of machtsvertoon en het sluiten van vriendschappen.

Als je interesse toont in je omgeving zul je zien dat de verhalen zoals zij worden gepresenteerd in dit TV programma ook dagelijks in je eigen omgeving afspelen, maar dan nog echter. Want in het dagelijks leven zijn de medespelers niet allemaal ge-cast en maak je zelf deel uit van het verhaal.Stop eens wat meer energie in je eigen sociale leven. De behoefte om het sociale leven van onbelangrijke bij elkaar gesprokkelde vreemden te controleren zal dan sterk afnemen. De kwaliteit van de samenleving is recht evenredig met de kwaliteit van je eigen sociale leven. Aan de kwaliteit van de samenleving zijn twee termen onlosmakelijk verbonden; criminaliteit en onbezonnen geweld.Big Brother is niet de oorzaak maar een bewijs, een uitingsvorm van een verminderde kwaliteit van de samenleving.Redactie u heeft gelijk, misschien is Big Brother toch voorpagina-nieuws.